SALT / szkolenia / Samolotowe

Szkolenia lotnicze samolotowe

Rodzaj szkolenia lotniczego : część teoretyczna część praktyczna UWAGI
Szkolenie lotnicze PPL - licencja pilota turystycznego (samolot) PPL (A) 100 h 45 h

* do 5 h może być wykonane na urządzeniu symulacji lotów FNPT II.

Modułowe szkolenie do licencji pilota zawodowego CPL (samolot) CPL (A)m - 25 h

* W celu podjęcia szkolenia wymagane jest posiadanie 150 h ogólnego nalotu na samolotach ** W szkoleniu tym część ćwiczeń można wykonać na symulatorze lotów FNPT II. Szkolenie musi być ukończone w ciągu 18 miesięcy.

Szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów nocnych (samolot) VFR noc (A) 5 h 5 h

* W celu podjęcia szkolenia kandydat musi być posiadaczem licencji PPL(A)

Szkolenie na uprawnienie instruktora (samoloty) FI (A) 125 h 30 h

W celu podjęcia szkolenia kandydat musi posiadać:
* licencję CPL
lub
* licencję PPL z ogólnym nalotem 200 h

Szkolenie samolotowe na uprawnienie na klasę samolotów wielosilnikowych MEP (A) 7 h 6 h

* Warunkiem jest posiadanie co najmniej licencji pilota turystycznego PPL(A) oraz co najmniej 70 h lotu w charakterze pilota dowódcy na samolotach. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem praktycznym w terminie nie dłuższym jak 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia teoretycznego.

Szkolenie na samolotowe uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A) IR (A) SEP (L) - jednosilnik - 50 h

* do 35 h może zostać wykonanych na symulatorze lotów FNPT II

Szkolenie na samolotowe uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A) IR(A) MEP(L) - wielosilnik - 55 h

* Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR musi posiadać: co najmniej licencję PPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, oraz: uprawnienia do wykonywania lotów nocnych zgodnie z FCL.810; lub licencję ATPL na inną kategorię statków powietrznych; lub licencję CPL na odpowiednią kategorię statków powietrznych.
**Do 40 godzin może być wykonane na urządzeniu FNPT II.

Szkolenie do licencji pilota samolotów lekkich LAPL(A) 100 h 30 h
Zobacz również
Samolotowe
Samolotowe
Śmigłowcowe
Śmigłowcowe
Lot zapoznawczy
Lot zapoznawczy
Facebook YouTube
Kontakt

INFORMACJE O SZKOLENIACH
Loty zapoznawcze, wynajem

Telefon: +48 518 111 101
E-mail: ato@salt.aero

Specjalistyczne operacje lotnicze
Telefon: + 48 501 658 716
E-mail: info@salt.aero

Salt Aviation Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: +48 518 111 101
E-mail: info@salt.aero
EPMO 52 27'00.07' N 20 39'06.82' E
Modlin Wieża 123.930 MHz

Salt Aviation sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. gen. Wiktora Thommee 1A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546,

Kapitał zakładowy 847.000 zł w całości opłacony, NIP: 531 165 80 52, REGON: 141894560, Numer konta: 39 1140 1010 0000 2648 3400 1001.