SALT / FAQ

Najcześciej zadawane pytania

Nie. Każdy kiedyś zaczynał szkolenie od zera. Mamy w naszych szeregach studenta, który pierwszą przygodę z lotnictwem zaczął w wieku 56 lat i obecnie posiada licencję PPL(H).

Nie, można od razu rozpocząć szkolenie na śmigłowce. Oba statki powietrzne odrywają się od ziemi, jednak zasady lotu i pilotażu są zasadniczo odmienne. Doświadczenie samolotowe najczęściej pomaga – student obeznany jest ze wskaźnikami pokładowymi, z wysokością, przestrzenią oraz przepisami ruchu lotniczego. Jednak przy niektórych manewrach doświadczenie samolotowe nie pomaga z racji różnic w pilotażu i zasadach lotu obu statków powietrznych.

Decyzja o tym zależy od opinii lekarza. W przypadku nieznacznej wady wzroku wymagana jest druga para okularów dostępna na pokładzie statku powietrznego. Lekarz może wydać orzeczenie lotniczo-lekarskie z ograniczeniem (na przykład osoba z daltonizmem może dostać ograniczenie do lotów tylko w dzień).

- kompetencje instruktorów
- ilość statków powietrznych przeznaczonych do szkoleń
- czy jest obsługa techniczna na miejscu
- wyposażenie ośrodka szkoleniowego i lotniska, z którego będą prowadzone loty

Czas szkolenia jest uwarunkowany czasem jaki kursant ma do dyspozycji na szkolenie lotnicze oraz warunkami pogodowymi. Szkolenie teoretyczne wynosi 100 h, natomiast szkolenie w locie to minimum 45 h. Średnio zamyka się to w 3 do 6 miesięcy.

Rozpoczęcie szkolenia teoretycznego jest tylko uwarunkowane chęcią kursanta i zaczyna się od podpisania umowy na szkolenie. W naszym Ośrodku jest to bardzo proste i wygodne, ponieważ nie tworzymy stałych grup, które mają z góry ustalone terminy wykładów. Na podstawie bieżącej analizy zaawansowania szkolenia teoretycznego każdego z Kursantów elastycznie organizujemy wykłady. Dzięki temu osoby rozpoczynające szkolenie teoretyczne mogą je podjąć w dowolnie wybranej chwili.

Szkolenie praktyczne można rozpocząć już po ukończeniu pierwszego etapu szkolenia teoretycznego - pod warunkiem prowadzenia szkolenia w trybie równoległym. Nasz Ośrodek ma możliwość takiego trybu szkolenia, co bardzo doceniają nasi kursanci.

Drugą opcją jest rozpoczęcie lotów po ukończeniu całości szkolenia teoretycznego.

W przypadku szkolenia teoretycznego: komplet dokumentów wymaganych przez ośrodek (m.in. kopia dowodu osobistego, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, podpisanie umowy o szkolenie).

W przypadku szkolenia praktycznego: powyższe dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu teorii, orzeczenie lotniczo lekarskie (przed pierwszym lotem samodzielnym).

Na podstawie naszych doświadczeń zalecamy zrobienie badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia (które są według przepisów wymagane są dopiero przed pierwszym lotem samodzielnym) w celu uniknięcia rozczarowania kiedy okaże się, że lekarz nie dopuszcza kursanta do lotów.

- opłaty lotniskowe
- wynagrodzenie instruktora
- koszt paliwa
- ubezpieczenie statku powietrznego
- amortyzacja statku powietrznego
- CAMO i obsługa techniczna
- koszt prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

Śmigłowce:
- Robinson R44

Samoloty:
- Diamond DA-40
- Diamond DA-20
- Piper PA44

Ponieważ Salt stale poszerza flotę szkolną, radzimy zajrzeć do zakładek: Aktualności lub Flota, aby zapoznać się z jej składem.

Przede wszystkim zakresem uprawnień. W przypadku licencji zawodowej można wykorzystywać ją do zarobkowego wykonywania lotów.

Tak, nasi instruktorzy mogą dopasować swój czas do możliwości kursanta, zarówno w przypadku zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

Śmigłowiec Robinson R44 jest bardzo popularnym typem statku powietrznego, chętnie kupowanym przez Polaków – użytkowników prywatnych oraz firmy, jak również coraz częściej wykorzystywanym do szkolenia w polskich ośrodkach. Na R44 szkoli ponad 85% ośrodków szkoleniowych w Stanach Zjednoczonych.

R44 jest uniwersalnym, ekonomicznym w eksploatacji tłokowym śmigłowcem 4-miejscowym, na którym koszt zdobycia licencji jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi typami śmigłowców. Ponadto z racji popularności tego typu w kraju i za granica istnieje możliwość związania kariery zawodowej z pilotażem śmigłowca R44.

W przypadku szkolenia praktycznego PPL nasz Ośrodek przyjmuje płatność w 3 ratach (co 15 h z góry); zaś szkolenie teoretyczne jest opłacane jednorazowo przed rozpoczęciem szkolenia. Warunki finansowania są opisane w zawieranej umowie na szkolenie.

Oczywiście, w takim przypadku potrzebujemy jedynie zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia z ośrodka, w którym ono się odbyło.

To zależy od rodzaju szkolenia, przeważnie przepisy nie limitują czasu, w jakim szkolenie musi zostać ukończone, ale przykładowo: szkolenie na uzyskanie uprawnienia na nowy typ śmigłowca musi zostać ukończone w ciągu 6 miesięcy przed egzaminem praktycznym.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego są ważne 1 rok. W tym czasie należy rozpocząć egzamin państwowy w ULC. Następnie w ciagu 18 miesięcy od rozpoczęcia (podejścia do przynajmniej jednego przedmiotu) należy zdać wszystkie przedmioty.

W trakcie szkolenia prowadzona jest karta szkolenia praktycznego, zaś po jego ukończeniu pilot powinien prowadzić Książkę Pilota. Rejestrowanie własnego nalotu życiowego jest bardzo istotne, szczególnie dla pilotów, którzy nie chcą poprzestać na uzyskaniu licencji PPL i planują zdobywanie kolejnych uprawnień lotniczych bądź licencji.

Nalot często jest jednymz warunków kwalifikacyjnych do szkolenia, więc konieczne jest jego udokumentowanie na określonym przez przepisy poziomie.

Facebook YouTube
Kontakt

INFORMACJE O SZKOLENIACH
Loty zapoznawcze, wynajem

Telefon: +48 518 111 101
E-mail: ato@salt.aero

Specjalistyczne operacje lotnicze
Telefon: + 48 501 658 716
E-mail: info@salt.aero

Salt Aviation Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: +48 518 111 101
E-mail: info@salt.aero
EPMO 52 27'00.07' N 20 39'06.82' E
Modlin Wieża 123.930 MHz

Salt Aviation sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. gen. Wiktora Thommee 1A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546,

Kapitał zakładowy 847.000 zł w całości opłacony, NIP: 531 165 80 52, REGON: 141894560, Numer konta: 39 1140 1010 0000 2648 3400 1001.