Salt Aviation

Wiatrakowce

W połowie 2011 roku rozpoczęliśmy szkolenia na wiatrakowce. Ośrodek Szkolenia Lotniczego Salt Aviation (ówcześnie jeszcze EasyAir) stał się się pierwszym, krajowym certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego w klasie UAGP. Na nowym lotnisku kontrolowanym w Modlinie rozpoczęło się szkolenie pierwszych kandydatów na pilotów wiatrakowców ultralekkich.

Wystarczy mieć ukończone 16 lat, posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej krajowej (dawniej trzeciej) klasy, wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne i można rozpocząć w naszym ośrodku wspaniałą przygodę z lotnictwem na nietuzinkowym statku latającym.

Podczas szkolenia kandydaci na pilotów wiatrakowców posiądą wiedzę z zakresu: prawa lotniczego, przepisów lotniczych, ogólnej wiedzy o wiatrakowcu, osiągów i planowania lotu, możliwości i ograniczeń człowieka, meteorologii, nawigacji, procedur operacyjnych, zasad lotu, łączności, ogólnego bezpieczeństwa lotów.

Szkolenie teoretyczne trwa 60 h a szkolenie praktyczne obejmuje niecałe 21 godzin pod okiem najbardziej doświadczonych w naszym kraju instruktorów, na najlepszych wiatrakowcach na rynku. Piloci z wcześniejszym doświadczeniem lotniczym mogą liczyć na skrócenie teorii do 30 h oraz indywidualne określenie ilości godzin do spędzenia w powietrzu, co jest ustalane przez instruktora i HT, po analizie wcześniejszych kwalifikacji oraz bieżących postępów pilota.

Kurs kończy się egzaminem przed egzaminatorem ULC, po którym uzyskuje się polskie świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowca ultralekkiego.

Szkolenia odbywają się na wiatrakowcach ZEN-1 firmy Aviation Artur Trendak