SALT / szkolenia / Lot zapoznawczy

Loty zapoznawcze śmigłowcem

Lot zapoznawczy jest doskonałym sposobem na sprawdzenie swoich predyspozycji przed rozpoczęciem szkolenia lotniczego.

Dzięki lotowi zapoznawczemu można w pełni świadomie podjąć decyzję o szkoleniu lotniczym. Loty zapoznawcze realizowane są na szkolnych statkach powietrznych, trwają one 1 godzinę. Wykonanie lotu zapoznawczego nie zobowiązuje do kontynuacji szkolenia, a jest najlepszym sposobem sprawdzenia predyspozycji kandydata na pilota.

Lot obejmuje przelot do strefy ćwiczeń, podstawowe manewry takie jak start, lądowanie, lot po prostej, zmiany wysokości lotu, zakręty. W przypadku lotu śmigłowcem wykonywane są loty bokiem, do tyłu, niskie, wysokie zawisy, lądowanie w terenie przygodnym. W trakcie lotu Instruktor na bieżąco komentuje wskazania przyrządów i reakcje statku powietrznego na ruchy sterów. Przed lotem wykonujemy krótkie zapoznanie ze statkiem powietrznym, z przyrządami pokładowymi, działaniem sterów, zasadami łączności w kabinie oraz zasadami bezpieczeństwa.

Lot zapoznawczy
Najprostszym sposobem wykupienia vouchera na lot zapoznawczy jest skorzystanie z naszej strony internetowej: www.lotniczeprezenty.pl
Zobacz również
Samolotowe
Samolotowe
Wiatrakowcowe
Wiatrakowcowe
Śmigłowcowe
Śmigłowcowe
Lot zapoznawczy
Lot zapoznawczy
Facebook YouTube
Kontakt

INFORMACJE O SZKOLENIACH
Loty widokowe i zapoznawcze, wynajem

Telefon: +48 518 111 101
E-mail: ato@salt.aero

Air Taxi
Specjalistyczne operacje lotnicze

Telefon: + 48 518 969 243
E-mail: info@salt.aero

Salt Aviation Sp. z o.o.
ul. Generała Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: +48 509 054 635
E-mail: info@salt.aero
EPMO 52 27'00.07' N 20 39'06.82' E
Modlin Wieża 123.925

Biuro na lotnisku Warszawa Babice:
ul. gen. Kaliskiego 57,
01-476 Warszawa
Telefon: +48 518 111 101
EPBC 52 16'02.25' N 20 53'46.44' E
Babice Informacja 119.175

Salt Aviation sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546,

Kapitał zakładowy 847.000 zł w całości opłacony, NIP: 531 165 80 52, REGON: 141894560, Numer konta: 26 2490 0005 0000 4520 9546 2683.